Ödül Kupası

Ödül kupası, madalya ve plaketler günümüzde çok yaygın olarak kullanılmaktadır. İnsan hayatının başarı simgeleri olan bu nesneler onure edici ve mutluluk verici olmaktadır. İlkokulda şiir okuma yarışması birincisi, resim yapma birincisi, turnuva birincilerine madalya, kupa ve plaket takdim edilmektedir. Okullarda kullanılış biçimiyle çocuklarımızı oldukça motive etmektedir.

Ödül kupası kullanımı her yaştan insanın başarılarından dolayı takdim edilebilmektedir. Bununla beraber kesinlikle satılmaz ve mutlaka saklanırlar. Bir olimpiyat şampiyonuysanız evinizde kupa madalya ve plaketler oldukca fazla olmaktadır. İnsanı farklı alanlarda gösterdikleri başarı sayesinde takdir etmenin güzelliğinin yansımasıdır.

Büyük veya küçük organizasyon farkedilmeksizin hayatımızın her alanında karşımıza çıkmaktadırlar. Konserlerde, mezuniyetlerde, şampiyonluklarda bu ürünlere her zaman ihtiyaç vardır. Büyük organizasyonlarda altın, gümüş ve bronz kupa veya madalyalar karşımıza çıkmaktadır. Turnuva derecesinin büyüklüğüne göre sınıflandırılmaktadır. Müzik, tiyatro, resim yarışmaları da bunlara ayrıca bir örnektir.

Ödül kupası ve öğrencilere faydaları

Günümüzde öğretmenlere sınıflarında kullanmaları için en çok önerilen öğrenci merkezli yöntemlerdendir. İşbirlikli öğrenmede öğrenciler küçük gruplar halinde, karşılıklı olumlubağımlılık içinde birbirlerini teşvik ederek ve yönlendirerek öğrenirler. İşbirlikli öğrenmenin gerek akademik başarıyı dolaylı olarak etkileyen becerileri geliştirmektedir. Akademik başarıyı doğrudan etkilediğini gösteren çalışmalarla doludur. Takım-oyun-turnuva da (TOT)öğretim ortamlarında en çok uygulanan işbirlikli öğrenmeyöntemlerinden biridir.

Öğretmenin sunumun ardından oluşturulantakımların birbirlerine soru sormaları biçiminde yarıştıkları biryöntemdir. Bununla birlikte çalışmada geleneksel öğretim yöntemiyle TOT’un 5.sınıfların sosyal bilgiler dersi başarı düzeylerine etkisi ölçülmüştür. Araştırmada gerçek deneme modellerinden öntest- sontest kontrol gruplumodel kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 öğretimyılında Artvin ilinin Orta mahallesinde bulunan Atatürk Ortaokulunadevam eden 40 5. Sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Deney ve kontrol grubundaki öğrencilere etkin vatandaşlık öğrenme alanı kapsamındaki sosyal bilgiler öğretim programında yer alan kazanımlar ölçüt ve hedef alınarak uygulanmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından çoktan seçmeli birtest olarak geliştirilen başarı testi kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS17 istatistik paket programı yardımıyla analiz edilmiştir. Araştırmanınsonucunda çalışma grubundaki öğrencilerin takım oyun turnuva yönteminin geleneksel yönteme göre sosyal bilgiler başarısı üzerindekietkisinin anlamlı biçimde fazla olduğu görülmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bize Yazın
Bize Yazın
Bize Yazın